TelemArk ITS Finland

Älykkään liikenteen arkkitehtuurin (TelemArkin) tavoitteena on kehittää älykkään liikenteen palveluiden tuottamisprosessien ja järjestelmien yhteentoimivuutta ja siten edistää palveluiden syntymistä ja tehokasta toteuttamista. Tavoitteena on myös selkeyttää julkisen ja yksityisen sektorin työnjakoa liikennetelematiikan tietojen ja palveluiden tuottamisessa.

TelemArk arkkitehtuurin omistaa ITS Finland ry. Arkkitehtuuri on älykkään liikenteen parissa toimivien organisaatioiden yhteinen työväline. Arkkitehtuuri kuvaa niitä alan yhteisesti sovittuja toimintaprosessien, järjestelmien ja rajapintojen suunnitelmia ja ratkaisuja, jotka koskevat useita eri organisaatioita.

TelemArk-arkkitehtuurin
keskeiset osat
Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurikuvaukset, jotka kuvaavat kokonaisuutena tärkeimmät henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan tavoitetilan prosessit. Prosesseja ovat esimerkiksi tiedotus julkisesta liikenteestä tai tavaroiden toimitusketjun suunnittelu. Lisäksi kuvaukset esittävät keskeisten kansallisten älykkään liikenteen palveluiden tai järjestelmien arkkitehtuuriratkaisuja. Tällaisia tarkempia arkkitehtuurienkuvauksia ovat esimerkiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Digiroad) tai kutsujoukkoliikenne.

Liikennetietokirjasto, joka sisältää kuvauksia organisaatioiden välisistä liikennetiedon välityksen rajapinnoista.

Standardoinnin seuranta, joka sisältää tietoa keskeisistä kansainvälisistä älykkään liikenteen arkkitehtuurien kehitystyöstä ja stantardointikohteista.

Muutokset