TelemArk ITS Finland

Arkkitehtuurikuvaukset

Kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaukset
Kuvaavat yleisesti henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan tavoitteellisia toimintaprosesseja ja niiden kehitystarpeita.

Kohdearkkitehtuurit
Kohdearkkitehtuurit kuvaavat tiettyjen älykkään liikenteen keskeisten alueiden, kuten meriliikenteen tai ajantasaisen tiedotuksen, tavoitteellisia toimintaprosesseja ja suunniteltuja arkkitehtuuriratkaisuja.

Hankearkkitehtuurit
Hankearkkitehtuurit kuvaavat tietyn älykkään liikenteen palvelun tai järjestelmän suunniteltuja tai toteutettuja arkkitehtuuriratkaisuja.

Kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaukset ja kohdearkkitehtuurit kuvaavat suunniteltua tavoitetilaa. Hankearkkitehtuurit sisältävät lisäksi kuvauksia toteutetuista palveluista ja järjestelmistä. Niissäkin kuvauksen painopiste on kuitenkin palveluiden kehittämisessä ja tavoitetilan kuvaamisessa. Arkkitehtuurikuvaukset ovat syntyneet eri hankkeissa ja aikoina. Kuvauksia voidaan käyttää kokonaiskuvan hahmottamiseen ja lähtökohtana omalle tarkemman tason suunnittelutyölle.

EU:n ITS puitearkkitehtuuri - FRAME
EU:n ITS puitearkkitehtuuri kuvaa keskeisten liikennetelematiikan järjestelmien käyttäjätarpeita ja toiminnallista arkkitehtuuria. TelemArkia ja FRAME arkkitehtuuria on kehitetty samaan aikaan. FRAMEn toimintoluokitus on ollut myös TelemArkin lähtökohtana.

Arkkitehtuurien osien muodostama kokonaisuus

Euroopan ITS arkkitehtuuri KAREN