TelemArk ITS Finland

Hankearkkitehtuurit

Hankearkkitehtuurit kuvaavat tietyn älykkään liikenteen palvelun tai järjestelmän suunniteltuja tai toteutettuja arkkitehtuuriratkaisuja.

  • DIGIROAD_kans_arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • HAKE_esim_arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • Kutsujoukkoliikenne_arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • Liikennedigitv_arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • Matka_fi_arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • OULA_Arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • YLE_arkkitehtuuri [doc] [pdf]
  • Itämeren lauttatietokanta [doc] [zip]
  • Joukkoliikenteen paikannusrajapinta: Saate [doc] Paikannusarkkitehtuuriraportti [pdf] Paikannusarkkitehtuuri [zip]
  • Joukkoliikenteen ennustepalvelu [doc] [pdf]