TelemArk ITS Finland

Kohdearkkitehtuurit

Kohdearkkitehtuurit kuvaavat tiettyjen älykkään liikenteen keskeisten alueidentavoitteellisia toimintaprosesseja ja suunniteltuja arkkitehtuuriratkaisuja.

Merenkulun telematiikka-arkkitehtuuri (Meriarkki)
Kuvaa merikuljetusten ja meriliikenteen hallinnan telematiikan prosessialueet ja niiden kehitystarpeet

Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri (Tosiarkki)
Kuvaa ajantasaiseen liikennetietoon liittyvien toimijoiden rooleja, palveluiden arvoketjuja ja toteutusvaihtoehtoja

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri (Lihark)
Kuvaa Liikenneviraston tieosaston liikenteen ohjauksen, tiedotuksen, häiriönhallinnan ja tienpidon tuen toimintaprosesseja ja yhteistyötä muiden osapuolien kanssa sekä liikenteen hallinnan tietojärjestelmien tavoitetilaa.

Rajaliikenteen arkkitehtuuri
Suomen ja venäjän välisen rajaliikenteen hallinnasta ja ICT:n hyödyntämisestä on tehty esiselvitys ja ehdotus telematiikka-arkkitehtuurin laatimisesta

Liikenteen julkiset perustiedot
Kuvaavat Liikenneviraston liikenteen perustietoaineistojan ja -palvelujen nyky- ja tavoitetilaa sekä kehitystarpeita