Julkinen liikenne ja matkustajainformaatio » 1.8 Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta


Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta on SIRI-standardiin perustuva webpalvelu (XML/SOAP)-tyyppinen rajapinta. Rajapinta toteutetaan annettujen WSDL-palvelukuvausten ja XML Schema -sanomakuvasten pohjalta. Ohjeet skeemojen käyttöön löytyvät dokumentista "ennusterajapinta-tekninenmaarittely-v1.0.pdf". Muita aiheeseen liittyviä ja skeemojen käyttöä tukevia dokumentteja "Ennusterajapinta-vaatimusmaarittely-v1.0.pdf", "Liite 2 - SIRI White Paper.zip" sekä "Liite 3 - SIRI 1.0 skeemat.zip"

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta » Sanomakuvaukset

Muut tiedostot
Ennusterajapinta-vaatimusmaarittely-v1.0.pdf
Liite 1 - SIRI maarittelydokumentti.zip
Liite 2 - SIRI White Paper.zip
Liite 3 - SIRI 1.0 skeemat.zip
ennusterajapinta-tekninenmaarittely-v1.0.pdf