Liikennetietokirjasto

1. Julkinen liikenne ja matkustajainformaatio

Kulkutieto. Ajantasainen tieto junien toteutuneista tai arvioiduista saapumisajoista liikennepaikoille sekä myöhästymisien syistä. Ratahallintokeskuksen rajapinta.

Reaaliaikatieto. Ajantasainen tieto bussien sijainneista ja arvioiduista saapumisajoista pysäkeille. Rajapinnat reaaliaikatiedon kyselyyn ja em. tiedot sisältävästä vastauksesta. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen rajapinta.

Häiriötiedotus. Tiedot joukkoliikenteen häiriön paikasta, vaikutuksista eri linjoihin sekä häiriön vaikutuksesta, syystä ja arvioidusta kestosta. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen rajapinta. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on käytössä tästä hieman suppeampi rajapinta. VR:n Junien häiriötietojärjestelmä (JUHA) tarjoaa avoimen xml-rajapinnan.

Reitinsuunnittelupalvelu. Joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelun kysely- ja vastausrajapinnat. Kyselyrajapinnalla määritellään lähtö- ja määräpaikka sekä muut kyselyehdot. Vastaus sisältää halutut reitit ja näihin liittyvät tiedot. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja muiden vastaavien Suomessa käytössä olevien reitinsuunnittelupalveluiden rajapinta.

Reitti-ja aikatauludata. Joukkoliikenteen reitit, vuorot sekä niiden aikataulut ja palvelut kuvaavat tiedot. Joukkoliikenteen koontietokannan ja siihen tietoja tuottavien tahojen kuten VR Oy:n ja Matkahuollon rajapinta.

Pysäkkitieto. Tiedot joukkoliikenteen pysäkkien paikoista ja tärkeimmistä ominaisuuksista. Rajapinnat pysäkkien lisäykseen ja päivitykseen sekä pysäkkitietojen hakuun. LVM:n pysäkkitieto (Digistop) järjestelmän rajapinta.

Kutsujoukkoliikenne. 10 kutsujoukkoliikenteessä tarvittavan keskeisen rajapinnan kuvaukset mm. asiakasprofiileista, matkan tilauksesta, raportoinnista, kuljetuksen seurannasta jne. Rajapintakuvaukset ovat lähtökohta järjestelmien toteutukselle, mutta rajapintoja ei ole toistaiseksi tuotannossa.

2 Tieliikenteen tiedot

Matka-aikatieto. Tiedot tiejaksojen ajantasaisista mitatuista matka-ajoista sekä näihin liittyvät metatiedot. Liikenneviraston pääkaupunkiseudun matka-aika rajapinta.

Hätäkeskusinfo. Tiedot liikenteelle olennaisten hätätapausten, kuten onnettomuuksien paikasta, ajankohdasta ja syistä. Häkäkeskuslaitoksen rajapinta.

Liikennehairioinfo. Tiedot liikenteen häiriötilanteiden paikasta, syistä, vaikutuksista ja kestosta. Häiriötilanteita ovat tietyöt, muut lyhytaikaiset kunnossapitotyöt, liikennettä haittaavat erikoiskuljetukset, kelirikkotilanteet, onnettomuudet, poikkeukselliset keliolosuhteet ja muut liikennettä haittaavat häiriöt ja esteet. Liikenneviraston rajapinta.

FCD - ajoneuvotieto taksijärjestelmästä. Taksijärjestelmän tuottamasta tiedosta suodatettu floating car tieto ajoneuvojen ajatasaisesta liikkumisesta tarkijärjestelmästä sovelluspalvelun ylläpitäjälle. FCD-INFO projektissa toteutettu rajapinta.

3. Liikenteen yhteiset tiedot

Tie- ja katuverkon tiedot. Tiedot teiden ja katujen geometriasta sekä muista liikenneverkon tärkeimmistä paikoista sekä näiden ominaisuustiedot. Liikenneviraston hallinnoiman tie- ja katutietojärjestelmän (Digiroadin) xml-rajapintojen ensimmäinen versio, joka saattaa vielä kehittyä.

4. STARA 2000-rajapinnat. Arkisto liikennetietokirjaston perustamisen yhteydessä suunnitelluista rajapinnoista, jotka ovat myöhemmin johtaneet eri tuotantoon vietyihin rajapintoihin.