TelemArk ITS Finland

Harmonisointi ja standardien seuranta

Harmonisointi ja standardien seuranta
ITS Finland:in Teknologia- ja arkkitehtuuriryhmä seuraa kansainvälistä liikennetelematiikan arkkitehtuurien, teknologioiden ja standardien kehitystä. Arkkitehtuuriryhmän kokouksissa käsitellään ryhmällä tiedossa olevat alueen tehtävät. Ryhmä ylläpitää listaa seurattavista kohteista. Seuranta pyritään dokumentoimaan lyhyiden muistioiden muodossa. Tällä sivulla julkaistaan yhteenvetolista seurantakohteista sekä seurantamuistiot.


Standardit